Liderlik Davranışları Yönelim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çoban, C., S. (2010). Yöneticilerin yaratıcılık düzeyleri ile liderlik tarzları arasındaki ilişki (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: