Liderlik Davranışı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gündüz, H. B. ve Korkmaz, E. (2011). İlköğretim okulu yöneticilerinin paylaşımcı liderlik davranışlarını gösterme düzeyleri. Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 123-153. http://dx.doi.org/10.23863/kalem.2017.4

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: