Liderlik Bazlı Durumsal Muhakeme Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çolakoğlu, Z. R. (2013). Liderlik bazlı durumsal muhakeme testi geçerlilik çalışması (Yüksek lisans tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Zeliha Ruhsar Çolakoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: