Hemşireler İçin Liderlik Uygulamaları Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duygulu, Y., Karabulut, D., Abaan, D.,ve Kublay, P. (2011). Türkiye’de Hemşireler için Liderlik Uygulamaları Envanterinin geçerlilik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 18(1), 14-27.

Sorumlu Yazar: 
Sergül Duygulu
Geçerlik: 

DFA ile ölçeğin 5 faktörlü olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha kat sayısı lider formu için 0,92, gözlemci için 0.97 bulunmuştur.

Ölçek 30 madde beş faktörlü yapıdadır.

Derecelendirme: 
5’l Likert (1=hemen hemen hiç, 2=nadiren, 3=bazen, 4=sıklıkla ve 5=hemen hemen her zaman)
İletişim: