Kutcher Ergen Depresyon Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tatar, A. ve Bekiroğlu, B. (2019). Kutcher ergen depresyon ölçeği kısa formunun (KEDÖ-6-TR) Türkçe’ye çevrilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. International Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, 5(22), 1200-1209. doi: 10.31576/smryj.331

Sorumlu Yazar: 
Arkun Tatar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: