Geriatrik Depresyon Ölçeği-15 (kısa form)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Durmaz, B., Soysal, P., Ellidokuz, H.& Isik, A.T.(2017). Validity and reliability of Geriatric Depression Scale-15 (short form) in Turkish older adults. North Clin Istanb. doi: 10.14744/nci.2017.85047

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Turan ISIK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: