Kısa Depresyon Mutluluk Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, M., ve Belen, H. (2019, 24-27 Ekim). Kısa Depresyon-Mutluluk Ölçeğinin değerlendirilmesi:Güvenilirlik ve geçerlilik çalışması [Bildiri sunumu]. 21. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, Antalya, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Murat Yıldırım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: