Kur’an Kursu Öğreticiliği Mesleki Etik İlkeler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tosun, C., ve Mutlu, Ş. (2018). Kur’an Kursu Öğreticiliği Mesleki Etik İlkeler Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9(2) , 49-77 .

Sorumlu Yazar: 
Cemal Tosun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: