Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Projeleri Başarı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, B. ve Türen, U. (2017) Kurumsal kaynak planlaması projelerinin nihai başarı faktörlerinin firma performansı üzerindeki etkileri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8(19), 53-71.

Sorumlu Yazar: 
Ufuk Türen
Geçerlik: 

Calismanin ornekleminde gecerli

Güvenirlik: 

Calismanin ornekleminde guvenir

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 6= tamamen katılıyorum)
İletişim: