Kurumsal Sosyal İnovasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Esen, A. ve Maden Eyiusta, C. (2015). Kurumsal sosyal inovasyon: örgütlerde sosyal inovasyon becerisinin ölçümüne yönelik bir ölçek geliştirme projesi (Proje No. 113K258). TÜBİTAK.

Sorumlu Yazar: 
Ayla Esen
Geçerlik: 

Yapısal geçerlilik, ayrım geçerliliği, nomolojik geçerliliğe ilişkin değerlendirmeler proje raporunda yer almaktadır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa: 0,94

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: