AB Projeleri Katkıları Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kesik, F. ve Balcı, E. (2016). AB projelerinin okullara sağladığı katkılar açısından değerlendirilmesi: Bir ölçek geliştirme çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1621-1640.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Kesik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: