Kurumsal İtibar Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baygül-Özpınar, Ş., B. (2008). Kurumsal itibarın ölçümü: Türkiye’ye yönelik ölçek geliştirme çalışması (Doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: