Kaynak Temelli Bilgi Teknolojileri Yetkinliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türen, U., Y.Gökmen ve İ.Tokmak (2014). İşletmelerde kaynak temelli bilgi teknolojileri yetkinliği: Bir ölçek uyarlama çalışması. Ege Akademik Bakış, 14(3), 425-439.

Sorumlu Yazar: 
Ufuk Türen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: