Kümülatif Travma Ölçeği (Cumulative Trauma Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eltan, S. (2019). Psychometric properties of the cumulative trauma scale: Evaluation of the validity and reliability in a Turkish sample / Kümülatif travma ölçeğinin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirliğin Türk örnekleminde incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Selen Eltan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: