Kürtaja Yönelik Damgalayıcı Tutum, İnanç ve Davranışlar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güner, Ö., & Öztürk, R. (2021). Kürtaja Yönelik Damgalayıcı Tutum, İnanç ve Davranışlar Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 7 (1), 65-80.

Sorumlu Yazar: 
Ruşen Öztürk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: