Kültürler Arası İletişim Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ay, E., Kavuran, E. & Turkoglu, N. (2018). Intercultural Communication Apprehension Scale (PRICA): Validity and reliability study in Turkish. International Journal of Caring Sciences, 11(3), 1638-1646.

Sorumlu Yazar: 
Nihan Türkoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: