İletişim Kaygısı Ölçeği (İKÖ-24)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çakmak, V. (2018). İletişim kaygısı ve sosyal medya. Konya: Eğitim Yayınevi

Sorumlu Yazar: 
Veysel ÇAKMAK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Alt Ölçekler İç Tutarlılık
(Cronbach Alpha)
Test Tekrar Test Güvenirliği
Grup iletişimi .62 .71
Toplantı iletişimi .70 .72
Bireylerarası iletişim .71 .47
Genel iletişim .79 .78

Grup tartışmalarına katılmayı sevmem

Grup tartışmalarına katılırken kendimi genellikle rahat hissederim

Grup tartışmalarına katılırken gergin ve sinirli olurum

Grup tartışmalarına dahil olmayı severim

Yeni tanıştığım birisiyle sohbet ederken kendimi çok gergin hissederim

Diyaloglarda kendimi açıkça ifade etmekten korkmam

Derecelendirme: 
5’li likert
İletişim: 
PDF: