Kültürlenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aliyev, R. (2011). Farklı kültürlerden gelen yüksek öğretim öğrencilerinin eğitim ortamlarındaki ilk etkileşim algılarının ve kültürlenme düzeylerinin incelenmesi (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/