Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sezer, Ö. (2008). Çiftler Arası Şiddeti Kabul Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(16),1-15.

Sorumlu Yazar: 
Özcan Sezer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: