Kültürel Öz-Etkililik Ölçeği / Transcultural Self-Efficacy Tool (TSET)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bayık Temel A., Başalan İz, F. et al. (2016). Transcultural Self-Efficacy Tool (TSET). In M. R. Jeffreys (Ed.) Teaching Cultural Competence in Nursing and Health Care: Inquiry, Action, and Innovation, 3nd ed. New York, NY: Springer. ISBN:978-0-8261-1997-1

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: