Barnason Etkililik Beklenti Ölçeği (Barnason Efficacy Expectation Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Avcı, S. (2011). Barnason Etkililik Beklenti Ölçeği (BEBÖ): Kardiak cerrahi versiyonu’nun Türkiye için geçerlik ve güvenilirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Sevcan Avcı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: