Kültürel Mizaha Yönelik Etik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bakioğlu, F. (2019). Kültürel Mizaha Yönelik Etik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye uyarlaması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 555-563. http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.555058

Sorumlu Yazar: 
Fuad Bakioğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: