Doğum Eyleminde Öz-Yeterlilik Ölçeği (Childbirth Self-Efficacy Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ersoy, Y. (2011). Doğum Eyleminde Öz-Yeterlilik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Yeliz Ersoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: