Kültürel Sermaye Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Avcı, Y. E. ve Yaşar, M. (2014). Kültürel Sermaye Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Social Science Research, 65-77.

Sorumlu Yazar: 
Yunus Emre AVCI
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: