Kronik Hastalık Yönetimi İçin 6 Maddelik Öz-Etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İncirkuş, K., & Özkan Nahcivan, N. (2020). Validity and reliability study of the Turkish version of the self-efficacy for managing chronic disease 6-item scale. Turkish Journal of Medical Sciences, 50, 1254-1261. doi:10.3906/sag-1910-13

Sorumlu Yazar: 
Kübra İncirkuş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

6 madde

Derecelendirme: 
10’lu Likert (1= Hiç emin değilim – 10= Tamamen eminim)
İletişim: