Kronik Hastalıklarda Öz etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ceyhan, Y. Ş., ve Ünsal, A. (2017). The Validity and Reliability Study of Self-Efficacy Scale on the People with Chronic Diseases. Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi, 19 (2), 1-13.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Ceyhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: