Hastalık Yönetimi ve İyileşme Ölçeği-Hasta Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Polat, S., Kutlu, Y., & Gültekin, B.K. (2020). Psychometric properties of the Turkish version of Illness Management and Recovery Scale-Patient Form. Perspectives in Psychiatric Care, 1–8. https://doi.org/10.1111/ppc.12559.

Sorumlu Yazar: 
Selda Polat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: