Kronik Hastalıklara Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Atik, D., & Karatepe, H. (2016). Scale Development Study: Adaptation to Chronic Illness. Acta Medica Mediterranea, 32, 135.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: