Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İncirkuş, K. ve Nahcivan, N. (2011). Kronik Hastalık Bakımını Değerlendirme Ölçeği-Hasta Formu’nun Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi, 4 (1), 102-109.

Sorumlu Yazar: 
Kübra İncirkuş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: