Kronik Venöz Hastalığı Yaşam Kalitesi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çınar Özdemir, Ö., Tonga, E., Tekindal, A. & Bakar, Y. (2016). Cross-cultural adaptation, reliability and validity of the Turkish version of the Chronic Venous Disease Quality of Life Questionnaire (CIVIQ-20). SpringerPlus, 5(1), 1-6. doi: 10.1186/s40064-016-2039-2

Sorumlu Yazar: 
Özlem Çınar Özdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: