Korsan İçeriğe Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aybek, E. C., & Gülleroğlu, H. D. (2021). Attitudes toward Pirated Content: A Scale Development Study Based on Graded Response Model. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (91), 127-144. http://dx.doi.org/110.14689/ejer.2021.91.7

Sorumlu Yazar: 
Eren Can AYBEK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: