Avrupa Kalp Yetersizliği Öz-Bakım Davranış Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baydemir, C., Özdamar, K., & Ünalır, A. (2013). Validity of the Turkish version of the European Heart Failure Self-care Behavior Scale. Anadolu Kardiyol Derg, 13(6), 573e579. doi: 10.5152/akd.2013.141

Sorumlu Yazar: 
Canan Baydemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: