Koronavirüs hastalığı ile ilgili peritravmatik hastalık indeksi (KPHI)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karadağ, M., & Kokaçya, M. H.(2021). Reliability and validity study of the turkish version of the covid-19 peritraumatic distress index. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 22(5), 237-243. doi: 10.5152/alphapsychiatry.2021.21337

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Hanifi Kokaçya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçek 4 boyuttan oluşmaktadır. Herhangi bir ters kod içermemektedir. Olumsuz ruh hali (madde 1,2,3,4 toplamı) min-maks:0-16, Davranış ve bilişsel yeteneklerdeki değişiklikler (madde 5,6,7,8,9 toplamı) min-maks:0-20, Yorgunluk ve hiperaktivite (madde 10,11,12,13,14 toplamı) min-maks:0-20 ve Somatizasyon (madde 15,16,17,18,19 toplamı) min-maks:0-20 son olarak ölçek toplam puanı 19 maddeden oluşmaktadır ve min – maks:0-76 değerleri arasında değişmektedir. Toplam ölçek Cronbach α değeri 0,842 dir.

Derecelendirme: 
İletişim: