Geometri ile İlgili Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baş, F. F. ve Katrancı, Y. (2020). Geometri ile İlgili Öz-yeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Asya Studies-Academic Social Studies / Akademik Sosyal Araştırmalar, Year: 4, Number: 14, Winter, p. 19-29.

Sorumlu Yazar: 
Fatih Furkan Baş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: