Koronavirüs Anksiyete Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Biçer, İ., Çakmak, C., Demir, H. ve Kurt, M. E. Koronavirüs Anksiyete Ölçeği Kısa Formu: Türkçe geçerlik ve güvenirlik Çalışması. Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, 25(Ek 1), 216-225.

Sorumlu Yazar: 
İsmail BİÇER
Geçerlik: 

Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterlilik testi sonucu 0,83 olarak elde edilmiştir.

Güvenirlik: 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,832 olarak hesaplanmıştır. Tek faktörden ve 5 maddeden oluşan ölçeğin maddelerine ilişkin faktör yükleri 0,625 ve 0,784 arasında değişmektedir

5 madde ve tek boyuttan oluşmaktadır. Örnek maddeler aşağıda verilmiştir:
2.Koronavirüsü düşündüğüm için uykuya dalmada ya da uyumada sorun yaşadım.
3.Koronavirüs ile ilgili konuları düşündüğümde ya da bu konulara maruz kaldığımda inme inmiş gibi hissettim veya donup kaldım.
5.Koronavirüs ile ilgili konuları düşündüğümde ya da bu konulara maruz kaldığımda mide bulantısı ya da mide problemleri yaşadım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (0=hiçbir zaman – 4=son iki haftada neredeyse her gün)
İletişim: