Diyabet İle İlgili Sorunlu Alanlar Ölçeği (Problem Areas in Diabetes)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, F. (2011). Diyabet ile İlgili Sorunlu Alanlar(DİSA) Ölçeği’nin Türk diyabetliler için uygunluğunun değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: