Kovid 19 ile İlgili Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Pamuk, M. (2021). Kovid 19 ile İlgili Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 17(Pandemi Özel Sayısı), 1-1. doi: 10.26466/opus.876588

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Pamuk
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: