Matematik Başarısızlığına Etki Eden Nedenler ile İlgili Görüşleri Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dündar, S., Soylu, Y.,& Akgün, L. (2011). Matematik Başarısızlığına Etki Eden Nedenler ile İlgili Görüşleri Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. III. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi içinde (s.392-398). Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Sefa Dündar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: