Koronavirüs Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mor-Dirlik, E., Akcaoğlu, M. Ö. & Külekçi, E. (2021). Adaptation of the coronavirus anxiety scale in Turkish for the higher
education context: a validity and reliability study. Bartın University Journal of Faculty of Education, 10(2), 430-444. https://doi.org/10.1016/buefad.895122

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Mor-Dirlik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Koronavirüs ile ilgili haberleri okuduğumda ya da dinlediğimde, başım döndü, kendimi sersemlemiş veya halsiz hissettim.

Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: