Konuşma Konuları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Soylu, S. (1994). Örgütlerde sosyal kategorizasyon ve sosyal kimlik (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: