Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Yılmaz, S., & Demirbacak, H. Ş. (2017). Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Türkçe Formu’nun Geçerlik ve güvenirliği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (59), 374-381.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: