Konuşma Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gündüz, A., & Demir, S. (2021). Konuşma Kaygısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 145-159. https://doi.org/10.18069/firatsbed.818704

Sorumlu Yazar: 
Abdurrahman GÜNDÜZ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: