Kendinle Konuşma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bayköse, N. (2018). Kendinle Konuşma Ölçeği’nin (KKÖ) deden eğitimi dersi için geçerlilik ve güvenilirliği. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 8-16.

Sorumlu Yazar: 
Nazmi Bayköse
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: