Klinik Öğrenim Çevresi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarı, D. (2001). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin klinik öğrenim çevrelerini değerlendirmelerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Dilek Sarı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: