Kuantum Öğrenme Çevresi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altın, M., & Saracaloğlu, A. S. (2020). Kuantum Öğrenme Çevresi Ölçeği geliştirme çalışması. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 11(2), 35-49. http://dx.doi.org/10.19160/ijer.742471

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Altın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: