Genel Kimya Laboratuvarı Sınıf Çevresi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Doğan, D., Atılgan, H. ve Demirci, B. (2003). Genel Kimya Laboratuvarı Sınıf Çevresi Ölçeği-gerçek formunun uyarlama çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12, 56-63.

Sorumlu Yazar: 
Doğan Doğan
Geçerlik: 

Genel Kimya Laboratuvarı Sınıf Çevresi Ölçeği-Gerçek (GKLSÇÖ-G) formunun yapı geçerliğini sağlamak için bir dizi faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizleri sonucunda bir madde, yapıyı bozduğundan ölçekten çıkartılmıştır.

Güvenirlik: 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları ölçeğin alt boyutları için 0.61 ile 0.87 arasında ve tüm ölçek için 0.85 düzeylerinde bulunmuştur.

Ölçek 35 maddeden oluşmaktadır ve beş alt boyut vardır. Her alt boyutta yedi madde vardır.

Derecelendirme: 
İletişim: