Otantik Öğrenme Çevresi ve Değerlendirilmesine Yönelik Tutum Ölçeği (Attitude Scale Towards Authentic Learning Environments and Evaluation)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cetinkaya, M. (2018). A study of developing an attitude scale towards authentic learning environments and evaluation. Journal of Education and Training Studies, 6(4), 189-198. doi:10.11114/jets.v6i4.2887

Sorumlu Yazar: 
Murat Çetinkaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: