Klinik Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Budak, F. (2016). Klinik Liderlik Ölçeğinin Türkçe geçerlik güvenilirlik çalışması: Niğde ili Kamu Hastaneleri Birliği örneği (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
Üçlü Likert (1=Neredeyse Asla, 2=Bazen, 3=Neredeyse Her Zaman)
İletişim: 
PDF: