Klinik Hemşirelik Uygulamalarına Yönelik Öz Düzenlemeli Öğrenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şenol, A. (2018). Klinik hemşirelik uygulamalarına yönelik öz düzenlemeli öğrenme ölçeği’nin geçerlik güvenirliğinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Aydan Baysan (Şenol)
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

16 madde
“Zor olmasına rağmen klinik hemşirelik uygulamalarını severim.”
“Klinik hemşirelik uygulamalarında hemşirelik becerilerini kendi başıma uygularım.”
“Önceden edinmiş olduğum bilgileri klinik hemşirelik uygulamalarındaki deneyimlerimle ilişkilendirmeye çalışırım.”

Derecelendirme: 
5’li likert (Tamamen Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4), Tamamen Katılıyorum (5))
İletişim: