Hemşirelik İş İndeksi-Hemşirelik Çalışma Ortamını Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Türkmen, E., Badır, A., Balcı, S. ve Akkuş-Topçu, S.(2011). “Hemşirelik İş İndeksi-Hemşirelik Çalışma Ortamını Deðerlendirme Ölçeği”nin Türkçe’ye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlilik çalışması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi , 13(2), 5-20.

Sorumlu Yazar: 
Emine Türkmen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: